top of page
Ekran Resmi 2021-03-13 11.47.53.png

KUANTUM DRAMA®

Hayat, -bir bakıma- sinema filmi gibidir. Sinema mı hayata benzer yoksa hayat mı sinemaya, hala tartışılıyor. “Hayatım gözlerimin önünden bir film şeridi gibi geçti” deyişi de hayatın sinemayla olan ilişkisinin toplum tarafından nasıl özümsendiğinin bir göstergesidir. Eğer hayatı bir filme benzetirsek, her an “sahneleri” ve her gün “sekansları” oluşturur. Biz, çoğu zaman fark etmesek de mükemmel bir kurguya sahiptir. Hepimiz, adına “hayatım” dediğimiz bir filmin içinde oynarız. Bu filmde bizim dışımızda daha birçok “oyuncu” vardır. Değişik mekanlarda, değişik kostümlerle ve değişik makyajlarla süsleriz bu filmi. Ve her birimizin biricik rolleri vardır. Bu roller, doğduğumuz andan itibaren bize bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde sufle edilmeye başlanır. Ve bir zaman gelir ki, senaryoda hata ya da eksik aramaya başlarız. Çünkü biz aslında başka rolleri kendimize yakıştırırken senaryo buna engel olur. Ya da bazen oynadığımız rolden memnunken bir anda senaryo değişiverir. Bunun nedeni, genellikle, kendi filmimizi başkalarının yönetmesidir. Halbuki herkesin kendi filmini yazmaya, oynamaya ve yönetmeye hakkı ve becerisi vardır.

Aile Dizimi (Familien Aufstellung),

Afrika’daki Şaman Zulular’ın, sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, ateş etrafında toplanarak yaptıkları ritüellerin, Alman Bert Hellinger tarafından sistematikleştirilen bir kişisel gelişim çalışmasıdır.

“Ruhun aklı”na dayalı, grup dinamiği ile Aile Köklerine yapılan yolculuklarda, (bilinçli ya da bilinçsiz) atalarımız ve aile üyelerinden üstlendiğimiz; bize ait olmayan roller ve özdeşleştiğimiz kaderi -saygı çerçevesinde- iade ederek, yüklerimizle vedalaşarak, yolumuza daha hafif ve rahatlamış olarak devam edebilmemizi sağlayan aynı zamanda spiritüel ve terapötik bir yöntemdir.

Kuantum Drama® da çıkış noktasını Aile Dizimi’nden almakla beraber, Tuna Tüner’in Hellinger ile çalışmalarının ardından ülkemiz kültürü, vicdani yapısı ve kader yapılanmasına özel olarak uyumlandırmasıyla metodolojik gelişim göstermiştir. Zira her birey (ister-istemez) içine doğduğu sistemin (aile ve toplum) kaderine ortak olmaktadır. Pek ala ki, bize ait bir problemi ancak bize ait bir formülle çözebiliriz.

Böylece Kuantum Drama®, Kuantum Felsefesi’nden esinlenerek günümüz ihtiyaçlarına ve toplumsal farklılıklara uygun olarak şekillendirilmiş kapsamlı, güçlü ve yaşamı destekleyici bir tekniktir.

Kuantum Drama® sayesinde, kişinin aile yaşamının “drama”sı sahnelenir. Aile içindeki tüm ilişkiler, perde arkasında kalan ve bu ilişkileri etkileyen durumlar, duygular, biçilmiş roller ve beklentiler ortaya serilir. Danışan, dramanın dışında kalır ve belki de hayatında ilk defa önünde sahnelenen bu oyunu dışarıdan izleme şansını elde eder. Anne-baba ve atalardan taşınan inançlar, duygular, roller, yükler, sorumluluklar ve ağırlıklar fark edilir, iade edilir ve kişi özgürleşir. Bu özgürleşme sayesinde kişi, hayatında belki de ilk defa kendi kaderinin yolunda gitme cesareti bulur.

Neden Kuantum Drama®?

 • Kalıtımsal bir hastalık taşıyorsanız,

 • Sülalenizde bekarlık yaygınsa ya da boşanmalar hakimse,

 • Kendinizin, annenizin, anneannenizin ya da babaannenizin kürtaj ya da düşükleri varsa,

 • Sülalede doğum esnasında ölüm (bebek ya da anne ya da her ikisi de), bebek ya da çocukken ölüm varsa (kardeşler, dayı, teyze, amca ya da hala),

 • Size, aile ve atalardan birinin ismi konduysa,

 • Aile ve atalardan enerjisel ve düşünsel baskılarından bir türlü kurtulamıyorsanız,

 • Aile ve atalarla ciddi ilişki bozuklukları varsa,

 • Kardeşler arası geçimsizlik varsa,

 • İletişim(sizlik) sorununuz varsa,

 • Hayatta hep size biçilen rolleri oynamak zorunda kaldıysanız,

 • Hiç istemediğiniz bir hayat yaşıyorsanız,

 • Kendinizi bu Dünya’ya ait hissetmiyorsanız,

 • Anlamını bilemediğiniz sıkıntılarınız varsa,

 • Ruhsal sorunlarınız varsa,

 • Göçmen bir aile/sülaleden geliyorsanız,

 • Maddi sıkıntılarınız varsa,

 • Bir türlü borçtan kurtulamıyorsanız,

 • Geçmişte, ailenizde bir miras haksızlığı olduysa,

 • Cinsel ya da cinsiyetinizle ya da karşı cinsle sorunlarınız varsa,

 • Öfke patlamaları yaşıyorsanız,

 • İfade sorununuz varsa, kendinizi tam anlamıyla (mesleksel / bireysel) gösteremiyorsanız,

 • Sevilmediğinizi ve/veya saygı duyulmadığınızı hissediyor/ düşünüyorsanız,

 • Mesleki açıdan ilerleyemiyorsanız,

 • İlişkilerde, hep aynı sorunları yaşatacak partnerler buluyorsanız,

 • Sorunlu bir çocuğunuz varsa,

 • Hiperaktif, engelli ya da Otistik bir çocuğunuz varsa, v.d...

Kuantum Drama® Aile Dizimi workshop tam gün uygulanmaktadır. Şehirdışı organizasyonlarda 2 tam gün uygulanmaktadır. (16 saat)

bottom of page