top of page
About: Section Title

Kurucumuz Tuna Tüner

tuna_tuner_anasayfa__edited.jpg

Klinik Psikoloji PhD (c)

1979 yılında İstanbul’da doğdu. Bilgi Üniversitesi Sinema – Tv bölümünden mezun oldu, sinema dalında meslek hayatına başladı.

“İnsanlar” ve “hayatlar” ile ilgili portreler kurgulayan Tüner, bu portrelerin dramalardan öteye geçmediğini farketmesi ile insan ruhu ve beyninin işleyişi ve bu konuyla ilgili araştırmalara yöneldi.

“Kuantum Teorisi”yle başlayan bu serüvende bilinçaltı, ego, bilinç, düşünce gücü, çekim yasası ve kuantum düşüncesinin işleyişini inceledi. Uzun yıllar söz konusu alanlarda dünyaca ünlü düşünürlerin ve yazarların birçok eserini inceledi, makaleler kaleme aldı, eğitimler düzenledi. Çok sayıda farklı teknik ve uygulama ile çalışmalarına devam etti.

Bireyin ruh-zihin-beden ekseninde kusursuz bir değişim – dönüşüm gerçekleştirmek amacıyla tamamen kendine özgü programlar oluşturdu.

Tuna Tüner; halen bireylere yönelik danışmanlık hizmetlerinin yanısıra, şirket çalışanları ve yöneticilerine eğitim hizmeti vermekte olup, üniversitelerde, kamu ve özel işletmelerde workshop ve seminerler düzenlemektedir.

Eğitimler:

Lisans, Film & TV, İstanbul Bilgi Üniversitesi (https://www.bilgi.edu.tr)

Lisans, Psikoloji, Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Makedonya (https://www.vizyon.edu.mk)

Yüksek Lisans, Klinik Psikoloji MSc, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC (https://neu.edu.tr)

Doktora, Klinik Psikoloji PhD(c), Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Makedonya (https://www.vizyon.edu.mk)

Staj:

Balıklı Rum Hastanesi (http://www.baliklirum.com)

Psikiyatr Dr. Ufuk Çalışkan, Optimed (https://optimedhastanesi.com/uz-dr-ufuk-caliskan/)

Mesleki Eğitimler:

Aile Danışmanlığı ve Yaşam Koçluğu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Eğiticinin Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Famillien Aufstellung Werk (Aile Dizimi) mit Bert Hellinger, Almanya

Kronik Hastalıklar ve Uzun Süreli Semptomlar, Stephan Hausner, İstanbul  

Organizasyon Dizimleri, Dr. Gunthard Weber, İstanbul

Bağımlılık Danışmanlığı, NAADAC (North American The Association for Addiction Professionals)

Kısa Psikoterapiler

Pozitif Psikoloji

Bilişsel Davranışçı Terapiler

Bilimsel Makaleler:

- BİREYLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZI VE KONTROL ODAĞI İLE MEDENİ DURUMLA İLİŞKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ, YL Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi

- ÇOÇUKLUK ÇAĞINDA YAŞANAN FİZİKSEL VE DUYGUSAL İHMALİN KİŞİNİN İLERİ YAŞAMINDA DEPRESYON VE ANKSİYETE BOZUKLUĞU ÜZERİNE ETKİSİ, Lisans Tezi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Yayımlanmış Kitapları:

Hazırlanmakta..

Üye olduğu dernek&organizasyonlar:

APA (American Psychological Association)

About: Team Members

Misyonumuz

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

About: Headliner

Vizyonumuz

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

About: Headliner
About: Photo Gallery
bottom of page